Kontakt

Tel: 609-39-00-44

Rezerwacja miejsc: 506 07-07-35

Dyrektor artystyczny:
j.sikorska@teatrlampart.pl

Dyrektor ds. programowo-literackich, kierownik literacki:
lampart@teatrlampart.pl

Kierownik działu marketingu i reklamy:
marketing@teatrlampart.pl

Dział rekrutacji aktorów:

Kontakt z mediami:
media@teatrlampart.pl